How to choose a program?

Something extra

How to choose a program?

Something extra

Informace o cookies

Cookies jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně Vašeho zařízení a Vás jako uživatele výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek.

Používané cookies 

Cookies jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně Vašeho zařízení a Vás jako uživatele výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek.

Naše webové stránky používají dva druhy cookies, podle toho, kam odcházejí data zasílaná cookies. Cookies vlastní tj. cookies komunikující s doménou těchto stránek a cookies třetích stran tj. cookies jejichž data odcházejí z Vašeho počítače třetí straně, například cookies Google Analytics, které umožňují vytvářet statistiky návštěvnosti našich stránek. Nekontrolujeme používání těchto cookies a nemůžeme k nim zajistit přístup z toho důvodu, že přístup k nim má pouze ta strana, která je původně nastavila. Bližší informace o těchto cookies naleznete na webových stránkách konkrétní třetí strany.

Z pohledu účelu dělíme cookies také do dvou skupin. Ty z první skupiny umožňují, aby tyto webové stránky fungovaly a dokázaly se přizpůsobit zařízení, ze kterého se na ně díváte (tzv. technické cookies), a ty druhé slouží k analýzám návštěvnosti a pohybu uživatele na stránkách. Mohou být využity při zobrazování reklamy a pomáhají vybrat reklamu, která odpovídá Vašim preferencím nebo Vašemu typu (tzv. marketingové cookies).

Tyto webové stránky používají tyto vlastní cookies: 

 

Název Životnost  Funkce/účel 
 rep_consent 365 dnů  Ukláda, zda návštěvník nastavil, s jakými souhlasí Cookies 
 rep_analytics 365 dnů  Ukládá, zda návštěvník souhlasí s analytickými Cookies 
 rep_advertising 365 dnů  Ukládá, zda návštěvník souhlasí s reklamními Cookies 
 rep_personalisation 365 dnů  Ukládá, zda návštěvník souhlasí s  personalizačními Cookies
 _ga 2 roky  Cookie pro fungování Google Analytics 
 _gid 1 den Cookie pro fungování Google Analytics  
 leady_session_id  po dobu návštěvy Cookie analytického systému Leady.cz 
SID  1 měsíc  Cookie reklamního systému Google
SSID  2 roky  Cookie reklamního systému Google 
SAPISID   2 roky  Cookie reklamního systému Google  
DSID  2 týdny  Cookie reklamního systému Google  
IDE  2 roky  Cookie reklamního systému Google  
APNUID  4 měsíce Cookie reklamního systému Seznam.cz 
KADUSERCOOKIE  4 měsíce  Cookie reklamního systému Seznam.cz  
WeatherLocality   395 dnů  Cookie reklamního systému Seznam.cz  
euconsent-v2  13 měsíců  Cookie reklamního systému Seznam.cz  
sid  30 dnů  Cookie reklamního systému Seznam.cz  
szncmpone   13 měsíců  Cookie reklamního systému Seznam.cz  
szncsr  1 rok  Cookie reklamního systému Seznam.cz  
udid 30 dnů  Cookie reklamního systému Seznam.cz  
gpf_language  185 dnů  Cookie reklamního systému Dognet.sk 
merchants   po dobu návštěvy  Cookie reklamního systému Dognet.sk  
signup   po dobu návštěvy  Cookie reklamního systému Dognet.sk
  po dobu návštěvy   Cookie reklamního systému Dognet.sk
PAPVisitorId  1 rok  Cookie reklamního systému Dognet.sk  
PAPAffiliateId  1 rok  Cookie reklamního systému Dognet.sk  
_fbp  3 měsíce  Cookie Facebook  
nette-browser  po dobu návštěvy  Cookie nutná pro fungování stránek 
PHPSESSID  po dobu návštěvy  Cookie nutná pro fungování stránek  

Veškeré informace získané z vlastních cookies se ukládají po dobu životnosti cookie a používají se k účelu uvedenému ve výše uvedené tabulce a ty, které jsou označeny Google Analytics, jsou zpracovávány i společností Google.

Jak fungují cookies 

Jako Cookie se označuje malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči, a ten je následně uloží na Vašem počítači, tabletu nebo jiném zařízení, z něhož na web přistupujete. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět webovému serveru.

Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů (přesněji jejich prohlížečů), ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Slouží také k tomu, aby server věděl, jakými stavy jste na webu prošli, a uměl se třeba vrátit na předchozí stránku. Cookies lze nastavovat také na straně serveru. Cookies jako takové nepředstavují spustitelný kód a nejsou pro Váš počítač nebezpečné, ale mohou být prostředkem k zásahu do Vašeho soukromí. Navštívený web si do Cookies může ukládat libovolné údaje, které o Vás během Vašeho pobytu na webových stránkách zjistí, může sledovat, co Vás zajímá, na jakých stránkách jste setrvali déle, může uchovávat celou Vaši cestu po webu. Cookies v sobě obsahují informaci o tom, jak dlouho mají být uchovávány. Některé jsou jednorázové/dočasné a jejich platnost končí zavřením prohlížeče nebo odhlášením ze stránek, jiné mohou mít životnost v měsících nebo letech a díky nim jste rozpoznáni při opětovné návštěvě stránek. V případě, že bude Váš počítač napaden, může útočník z cookies získat vaše osobní údaje a může se Vaší identitou v některých případech prokázat webovému serveru, který navštěvujete.

Provozovateli webu je legislativou uloženo návštěvníky webu o použití cookies informovat, což tímto textem činíme. Z pohledu legislativy (GDPR) jsou cookies, pomocí kterých lze identikovat uživatele nebo zařízení, které uživatel používá osobními údaji, a s jako takové je provozovatel webu povinen chránit a jejich zpracování je možné jen za dodržení zákonných podmínek.

Účel cookies

Vzhledem k tomu, že protokol http je bezestavový, mohou být některé cookies nutné pro normální běžnou funkci webových stránek. Jiné slouží zlepšení funkcí a personalizaci obsahu, další mohou sledovat Vaše preference, mohou ukládat informace, které jsou pak předvyplňovány do formulářů, mohou umožňovat sledování Vašeho pohybu na internetu nebo daných webových stránkách.

Zdroj cookies

Některé cookies mohou patřit provozovateli stránek a pracují pouze s doménou, na které si právě prohlížíte webové stránky. Ale provozovatel těchto stránek může dovolit třetím stranám, aby prostřednictvím jeho stránek ukládaly do Vašeho počítače cookies, které poskytují informace této třetí straně (typicky cookies pro Google Analytics).

Webové signály

Jsou elektronické obrázky (označují se také jako jednopixelové obrázky GIF), které mohou napomáhat při počítání uživatelů, kteří tyto weby navštíví, a počítat nebo sledovat některé jejich aktivity. Mohou být také součástí propagačních e-mailových zpráv nebo informačních zpravodajů, aby bylo možno zjistit, zda byly přečteny a zda byly případně využity obsažené odkazy.

Zákonné podmínky pro použití cookies

 

  • Provozovatel je povinen srozumitelnou formou informovat o použití cookies a webových signálů (dále jen cookies).
  • Provozovatel je povinen si vyžádat souhlas s použitím cookies před tím, než jsou uloženy do počítače uživatele nebo před tím, než jsou informace z cookies odeslány na server. (Viz zákon 468/2011 Sb. o elektronických komunikacích nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES). Tento souhlas může být vyjádřen nastavením prohlížeče.
  • Souhlas ale není potřebný pro cookies, které jsou využívány pouze za účelem zajištění správné funkce stránek, jejich optimalizace nebo jsou nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel zajistit služby, které si uživatel výslovně vyžádal nebo služby analytické.
  • Máte právo vědět, jak budou data z cookies použita.
  • Vždy byste měli mít možnost sledovací cookies deaktivovat nebo odmítnout, což můžete udělat nastavením svého prohlížeče. Důsledkem je pak menší (někdy výrazně menší) komfort při pohybu na webových stránkách.
  • Máte právo požádat správce údajů (provozovatele stránky nebo toho, kdo data z cookies ve Vašem počítači získává), aby tato data vymazal nebo je opravil, pokud zjistíte, že neodpovídají skutečnosti.

 

Jak zakázat cookies třetích stran

Naše produkty a služby můžete využívat také bez cookies. Ve Vašem prohlížeči můžete deaktivovat ukládání cookies, omezit je pouze na určité internetové stránky, případně nastavit prohlížeč tak, aby Vás upozornil na odeslání cookies. Také můžete kdykoli vymazat cookies ze svého pevného disku na počítači (soubor: "cookies"). Mějte na paměti, že v takovém případě se může stát, že prezentace na stránce bude omezená a stejně tak možnost navigace pro uživatele.

Informace o nastavení pro nejpoužívanější prohlížeče:

 

  • Microsoft Edge - Nastavení > Ochrana osobních údajů > Soubory cookie
  • Microsoft Explorer – Nástroje > Možnosti Internetu > karta Osobní údaje > Nastavení
  • Chrome - Nastavení > Rozšířená nastavení > Nastavení obsahu > Soubory cookie
  • Mozila Firefox - Nastavení > Možnosti > Soukromí a zabezpečení > Ochrana proti sledování

 

V nastavení si můžete nastavit i funkci Do Not Track.

Další informace

Informace o právech subjektů osobních údajů naleznete zde

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
www.uoou.cz

Úprava nastavení cookies

Don't miss the most important news about Healthy Eating

Don't worry, we will definitely not spam you.
We usually share two most important messages a month.

Your data is safe. Read more about our privacy policy.

 

Facebook Zdravého stravováníFacebook Zdravého stravování

+420 517 070 333Mo-Th:  8:00-17:00
Fr:       8:00-16:00
Su:       12:00-19:00 (delivery inquiries for active customers only)

info@zdravestravovani.cz


Information about our box diet


Copyright ©2024 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio